<< Terug

10 jaar Kunsthandel Peter ter Braak

Kunsthandel Peter ter Braak heeft iets te vieren. Dit jaar bestaan we alweer tien jaar. Of moeten we zeggen: pas tien jaar? Want wie jong is, kan nog groeien. En dat is precies waar wij mee bezig zijn. Tien jaar is een mijlpaal om bij stil te staan, om even pas-op-de-plaats te maken en achterom te kijken. Maar ook om u te bedanken voor het vertrouwen dat u al die jaren in ons heeft gehad.

De afgelopen jaren organiseerden wij menig spraakmakende tentoonstelling en gingen honderden schilderijen door onze handen. Kunsthandel Peter ter Braak veroverde zich een blijvende en geheel eigen plaats binnen de Nederlandse kunsthandel. We groeiden van kleine kunsthandel met een ‘eigenwijze’ aanpak tot een kunsthandel waar men de ontwikkeling van volgt, waarnaar gekeken wordt. Samen met ons heeft menig beginnend verzamelaar nu een mooie collectie schilderijen opgebouwd, én een verzameling met perspectief. Met velen van hen ontstond een hechte band, een band van liefhebbers die dezelfde passie delen.

‘Eigenwijs’ zijn we altijd geweest, vanaf het begin wilden we een tegenwicht bieden aan de gevestigde kunsthandel die zich vooral toespitste op schilderijen van kunstenaars en stromingen met een reeds gevestigde reputatie. Natuurlijk respecteren wij reputaties maar wij wilden ons meer laten leiden door de artistieke kwaliteit van een schilderij, en minder door de naam of reputatie van een schilder.

Door onze eigen smaakontwikkeling  te volgen die doorgaans vooruitliep op datgene wat op dat moment in de belangstelling stond, waren wij nieuwe ontwikkelingen meestal voor. Zo ontdekten wij de Belgische schilderkunst en de verschillende schilders die in de dertiger en veertiger jaren actief zijn geweest. Bovendien leerden wij een betere balans vinden tussen ‘vernieuwers’ en wat we gemakshalve maar ‘traditie’ zullen noemen.

In de loop der jaren groeide langzaam maar zeker de groep mensen die vertrouwen in onze aanpak heeft en die onze visie op de schilderkunst en het verzamelen ervan met ons deelt. Niet in de laatste plaats gestimuleerd door ons streven het betaalbaar te houden. Het is nog altijd zo dat je voor de prijs van een Sluyters of Israëls, bij ons een complete collectie kunt aanschaffen. Een collectie die voor een groot deel bestaat uit schilderijen met potentie; schilderijen waarvan je in de toekomst wat mag verwachten. Ooit zei een verzamelaar tegen ons: ‘het leuke van deze galerie is dat jullie altijd wel iets verrassends hebben’. Wij blijven u, ook in de toekomst, graag verrassen.

© 2010 Kunsthandel Peter ter Braak