<< Terug

Kunsthandel Peter ter Braak heeft het genoegen u uit te nodigen voor de overzichtstentoonstelling van de schilder

Bert Welmers – olieverfschilderijen

zaterdag 15 december 2012 t/m zaterdag 12 januari 2013

Tijdens het openingsweekend van vrijdag 14 t/m zondag 16 december is er tevens het bijzondere winterevenement Winterwelvaart
én een nieuwe editie van Kunst aan de Noorderhaven.
Aan boord van tal van historische schepen en in galeries wordt een indruk gegeven van de rijke variatie aan kunst. Kortom een waar cultureel festijn.
De locaties zijn te vinden op een ter plaatse te verkrijgen kunstroute folder en herkenbaar aan een banier.
Voor meer informatie over de deelnemende galeries, kunstenaars, alle activiteiten en tentoonstellingen verwijs ik u graag naar de website’s:

www.kunstaandenoorderhaven.nl & www.winterwelvaart.nl


Bert Welmers - Korenbrug GorinchemBert Welmers - HattemBert Welmers - WoudrichemBert Welmers - Terschelling

Bert Welmers - HasseltBert Welmers - VeereBert Welmers - Noorderhaven GroningenBert Welmers - Spilsluizen Groningen

Bert Welmers - Linge GorinchemBert Welmers - Dunbar SchotlandBert Welmers - North Berwick SchotlandBert Welmers - Ullepool Schotland

Bert Welmers - portret

Bert Welmers is geboren in 1946 in Papendrecht.

Hij bracht zijn jeugd door in Zwolle.
Vanaf zijn vroege jeugd is hij al bezig met tekenen en schilderen. Er bestaan nog prachtige potloodtekeningen uit zijn eerste jaren.
Bert genoot zijn opleiding tot stedenbouwkundige aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Daarnaast volgde hij lessen in het schilderen en aquarelleren aan de Vrije Academie in Den Haag.
Hij heeft een dubbele loopbaan gehad. Enerzijds is hij schilder en anderzijds stedenbouwkundige. Dit zijn twee professies die in elkaars verlengde liggen. Als schilder is hij waarnemer van de ruimtelijke opbouw van stad en land. Als stedenbouwkundig ontwerper geeft hij juist vorm aan de stad en het landschap.
Bert Welmers begon zijn loopbaan als planoloog bij de provincie Groningen. In die tijd heeft hij het uitgestrekte platteland leren kennen en zeer weten te waarderen. Ook Groninger kunststromingen, zoals de Ploeg spraken hem erg aan.
Vanuit Groningen vertrok hij naar West Nederland, vooral om te kunnen studeren aan de Academie in Amsterdam.
Circa 20 jaar werkte hij als stedenbouwkundige bij diverse gemeenten. Steeds was hij naast zijn “gewone” werk actief als schilder, hetgeen in de jaren ’80 leidde tot een reeks exposities in Zwolle, Giethoorn en Gorinchem.
In 1992 richtte hij zijn stedenbouwkundig bureau op. De jaren van 1992 tot 2012 waren zeer intensieve en productieve jaren, waarin prachtige ontwerpen voor specifieke projecten in Geertruidenberg, Zwolle, Heeze, Oosterhout en vele andere steden werden gerealiseerd.
Alleen tijdens vakanties was er ruimte voor het schilderen. In praktische zin betekende dit, dat vanaf 1992 de aandacht voor het schilderen slechts tijdens vakanties aan de orde kon zijn, wat impliceert dat in die jaren vrijwel alleen aquarellen ergens op een vakantiereis werden geschilderd.
Vooral de studiereizen naar Schotland en Italië waren van belang voor zijn ontwikkeling als schilder.
Die studiereizen leidden in 2011 tot een grote expositie van Italië-aquarellen in het museum van de beroemde 20
e eeuwse Italiaanse kunstenaar Marino Marini in Pistoia in Toscane.
In 2011 heeft Bert Welmers de leiding van zijn bureau overgedragen en is zijn bureau opgegaan in “Welmers Burg Stedenbouw”.
Het biedt hem de ruimte om naast zijn werk ook het schilderen weer ter hand te nemen. Dit heeft inmiddels geleid tot een herontdekking van het schilderen met olieverf.
Voor Bert Welmers liggen het stedenbouwkundig ontwerpen en het schilderen nadrukkelijk in elkaars verlengde. In veel van zijn schilderijen is de stedenbouwkundige blik van de schilder herkenbaar.
Het draait steeds om een plek, een omstandigheid, de wijze waarop mensen met hun territorium omgaan. Steeds gaat het om het analyseren van het onderwerp. Waar ligt de essentie? Wat is de betekenis? Analyse is dan niet alleen een nuchtere beschouwing. Het gaat er om je omgeving te ervaren, te voelen of te proeven. Het gaat om de emotie van de plek.
Behalve dat Bert Welmers actief is als stedenbouwkundige en als schilder, is hij actief in het organiseren van tentoonstellingen in de beeldende kunst. Zo is hij gedurende 15 jaar bestuurder geweest van de Stichting Kunstfort Asperen en is hij momenteel bezig een grote tentoonstelling van Marino Marini te organiseren in museum de Fundatie in Zwolle.

© 2010 Kunsthandel Peter ter Braak