<< Terug

Jan Frearks van der Bij – biografie

Jan Frearks van der Bij

De Friese expressionist Jan Frearks van der Bij behoorde samen met o.a. Klaas Koopmans en Pier Feddema tot de na-oorlogse experimentele groep ‘Yn ‘e Line’.
Met het Friese landschap als voornaamste inspiratiebron zochten deze schilders naar een eigen vrije vormentaal. Van der Bij werkte aanvankelijk in de losse toets en lichte kleuren van het impressionisme. Begin jaren vijftig volgde de overgang naar het expressionisme. De kleuren werden donkerder, de verf werd in een grote beweging in heftige streken opgebracht. Vanaf de jaren zeventig koos de schilder voor steeds helderder kleuren en een sterk vereenvoudigde vormentaal.

© 2010 Kunsthandel Peter ter Braak